Visual Studio Code中注释快捷键如下图所示:

Visual Studio Code 注释代码-程序旅途

行注释:

Command+K,C ——注释代码行
Command+K,U ——取消注释代码行
Command+/ ——如果没有注释,则注释,如果已经注释,则取消注释

块注释:

Shift+Alt+A ——注释选中的代码块